การศึกษา
การศึกษา

รายงานการศึกษา : นำร่อง ‘Stop Bullying’ หยุดกลั่นแกล้งใน ร.ร.อนุบาลอุบลฯ

รายงานการศึกษา : นำร่อง ‘Stop Bullying’ หยุดกลั่นแกล้งใน ร.ร.อนุบาลอุบลฯ

การศึกษา

รายงานการศึกษา : นำร่อง ‘Stop Bullying’ หยุดกลั่นแกล้งใน ร.ร.อนุบาลอุบลฯ

ปัจจุบันปัญหาการ “กลั่นแกล้ง” กันของนักเรียนในโรงเรียน เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความซับซ้อนในปัญหามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในระดับประถม และมัธยม ประกอบกับที่มีการศึกษาเมื่อปี 2563 ที่เด็กไทยมีพฤติกรรมการ “บูลลี่” หรือกลั่นแกล้งกันเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากประเทศญี่ปุ่น พบว่าเด็กไทยมีพฤติกรรมการบูลลี่ประมาณ 600,000 คน คิดเป็น 40% ของนักเรียนทั้งหมดในปีนั้น

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เห็นถึงความสำคัญของปัญหา จึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดฐานกิจกรรม “Stop Bullying” ขึ้นในค่าย “English Camp” ของนักเรียนประถมโครงการ English Program จำนวน 400 คน ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้ และจัดการอารมณ์ของตนเอง เมื่อเผชิญสถานการณ์ที่ถูกกลั่นแกล้ง รวมทั้ง อธิบายวิธีการจัดการเมื่อถูกรังแก และจำแนกความแตกต่างระหว่างการรังแกกัน ทะเลาะกัน และหยอกล้อกันได้

นอกจากนี้ ยังมีฐานกิจกรรม “เอาตัวรอดให้ปลอดภัย” ที่สอนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้นักเรียนชั้น ป.4-6 รวมทั้ง ทักษะช่วยเหลือตนเอง หรือผู้สำลักอาหาร และการแจ้งเหตุผ่าน 1669 ให้นักเรียนชั้น ป.1-3 โดยคณาจารย์ และนักศึกษากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นวิทยากรอบรมในลักษณะ Active Learning